---- RUN TIME ERROR -------------------------------------------- Error Code : 700 File name : /www/saia2/index.csp Line number : 0 In : WebTemplate.Generate Error text : Static function returned an error Error extra : : TErrors(template_handle) Stack: WebTemplate.Generate:0 Main.DoBody:0 Main.Main:0 ---------------------------------------------------------------- IntelUro

Proiect IntelUro.

 

·         Home

·         Obiectivele Proiectului

·         Parteneri

·         Etape si activități

·         Lucrări publicate

·         Contact

 

Home

 

Proiect: IntelUro - Sisteme Inteligente de Predicție a Recurenței și Progresiei în Cancerul Superficial de Vezică Bazate pe Inteligență Artificială și Date Microarray: mRNA Tumoral și microRNA Plasmatic

 

Cod: PN-II-PT-PCCA-2011-3.1-1221

 

Nr. Contract: 125/2012

 

Autoritatea Contractanta:

Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării (UEFISCDI)

Parteneri:

1.      SAIA – Solutions of Artificial Intelligence Applications

2.      UMF Cluj – Universitatea de Medicina si Farmacie „Iuliu Hatieganu” Cluj-Napoca

3.      ICIA - INCDO-INOE 2000, Filiala Institutului de Cercetări Pentru Instrumentație Analitică

 

Importanța și relevanța tehnico-științifică a conținutului proiectului

 

Scopul IntelUro este de a dezvolta sisteme neinvazive de predicție a recurentei si progresiei in cancerul superficial de vezica urinara, bazate pe determinarea microRNA plasmatic si inteligenta artificiala, cu cea mai înaltă acuratețe existenta (95-100% fata de doar 65-75%).

 

 

Obiectivele Proiectului

Obiective generale:

IntelUro va dezvolta și va pune în aplicare cele mai precise (95% -100% acuratețe) sisteme inteligente de predicție a progresiei si recurentei cancerului superficial de vezica urinara, precum și metodologia bioinformatica și fluxul de lucru pentru a ajunge la astfel de rezultate. Pentru un pacient nou, aceste sisteme vor avea ca intrări nivelul plasmatic al unor microRNA (non-invaziv) sau nivelul tumoral al unor mRNA, biomarkeri descoperiți de noi în IntelUro și va prezice daca pacientul va evolua  spre recurenta/progresie.

Sunt preferate sistemele non-invazive, cu excepția situațiilor clinice în care pentru procedura chirurgicala invaziva nu poate fi evitată. Astfel, terapia ar putea fi personalizată pentru beneficiul pacientului cu o scădere dramatică a costurilor de management.

Obiectivele majore IntelUro:

  • Obiectivul 1: Dezvoltarea și implementarea celor mai exacte modele de predicție non-invazivă pentru recurența cancerului superficial de vezica urinară folosind determinarea microarray a microRNA din plasmă.
  • Obiectivul 2: Dezvoltarea și implementarea celor mai exacte modele de predicție non-invazive pentru progresia cancerului superficial al vezicii urinare folosind determinarea microarray a microRNA din plasmă.
  • Obiectivul 3: Elaborarea și punerea în aplicare a modelelor cele mai precise de predicție a recurentei cancerului superficial al vezicii urinare cu ajutorul determinării microarray a mRNA al tumoral.
  • Obiectivul 4: Elaborarea și punerea în aplicare a modelele cele mai exacte de predicție a progresiei pentru cancerul superficial de vezica folosind microarray pentru determinarea mRNA al tumorii.
  • Obiectivul 5: Dezvoltarea și implementarea unui flux de lucru automatizat complex pentru preprocesarea datelor microarray.

 

Sistemele predictive dezvoltate în raport cu Obiectivele 1 și 2 folosesc microRNA plasmatic, care este non-invaziv și care este de dorit pentru pacienți. Sistemele predictive dezvoltate în raport cu Obiectivele 3 și 4, folosesc o abordare invazivă, acest lucru poate fi utilizat în situațiile în care, datorita contextul clinic, procedurile invazive chirurgicale nu pot fi evitate.

 

Obiective specifice:

 

·         Să dezvolte și să pună în aplicare un sistem software modular pentru integrarea datelor biomedicale.

·         Elaborarea și punerea în aplicare a automatizărilor fluxului de lucru de preprocesare a datelor  microarray.

·         Identificarea genelor și grupurilor de eșantioane în datele multicentrice dezvoltate.

·         Descoperirea (mai ales non-invaziv) a biomarkerilor de cancer extrem de agresiv.

·         Diseminarea și valorificarea rezultatelor IntelUro.

·         Sporirea vizibilității cercetării Românești și Europene în domeniu.

 

 

Parteneri

SOLUTIONS OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE APPLICATIONS


Director Proiect
Dr. Alexandru Floares
tel.0264 - 598361
fax.0264 - 597692

alexandru.floares@saia-institute.org

http://www.saia.ro

 

UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE "I. HATIEGANU" CLUJ-NAPOCA


Responsabil științific
Șef lucrări dr. Ioana Neagoe
tel. 0264-532525      
fax. 0264-532525

ioana.neagoe@umfcluj.ro
http://www.umfcluj.ro

 

INCDO-INOE 2000, FILIALA INSTITUTUL DE CERCETARI PENTRU INSTRUMENTATIE ANALITICA

 

Responsabil științific
CSIII Dr. Gabriel Katona
Tel: 0264-420590   
Fax: 0264-420667
 

http://www.icia.ro 

 

Etape și Activități

 

       I.            Etapa I:  Sistem soft integrare date biomedicale - model experimental. (1 Iunie 2012 - 31 decembrie 2012)

·         Rezultate: vezi Raport de Cercetare Etapa I

    II.            Etapa II:  Automatizare workflow bioinformatic. Clustering. (1 Ianuarie 2013 - 30 decembrie 2013)

·         Rezultate:

Platforma bioinformatica complexa creata in cadrul IntelUro a fost testata si aplicata unor situații biomedicale cit mai apropiate de problematica IntelUro. Aceasta strategie a fost adoptata deoarece, pentru aplicarea la datele produse in proiect, este necesar un număr suficient de mare de pacienți înrolați si investigați. Conform Planului de Realizare, aceasta se va realiza mai tirziu in derularea proiectului. Astfel, workflowul de descoperire automata a ecuațiilor diferențiale ce modelizează procese aflate in relație cu progresia cancerului, cum ar fi tranziția de la fenotipul Epitelial la cel Mezenchimal, a fost aplicat in referințele 1 si 3 de la (Lucrări publicate in proiectul IntelUro). Workflowul de pre-procesare, identificare a semnăturilor microRNA tumoral si dezvoltare de clasificatori in problema recurentei/progresiei (pentru cancerul de sân însă) a fost prezentat in referința 2. Metodologia de dezvoltare a sistemelor neinvazive de diagnostic este prezentata si ilustrata in referința 3.

 

 III.            Etapa III:  Identificare markeri de agresivitate. (1 Ianuarie 2014 - 30 decembrie 2014)

 IV.            Etapa IV:  Finalizare studiu medical. Valorificare rezultate. (1 Ianuarie 2015 - 30 iunie 2015)

 

 

Lucrări publicate anterior proiectului IntelUro

o   Alexandru Floares, Adriana Birlutiu: Decision tree models for developing molecular classifiers for cancer diagnosis. IJCNN 2012: 1-7

o   Alexandru G. Floares, Carmen Floares, Oana Vermesan, Tiberiu Popa, Michael Williams, Sulaimon Ajibode, Liu Chang-Gong, Diao Lixia, Wang Jing, Traila Nicola, David Jackson, Colin Dinney, Liana Adam: Intelligent Clinical Decision Support Systems for Non-invasive Bladder Cancer Diagnosis. CIBB 2010: 253-262

o   Alexandru G. Floares: Intelligent Clinical Decision Support Systems. HEALTHINF 2010: 282-287

o   Alexandru G. Floares: Using Computational Intelligence to Develop Intelligent Clinical Decision Support Systems. CIBB 2009:266-275

o   Alexandru G. Floares: A neural networks algorithm for inferring drug gene regulatory networks from microarray time-series with missing transcription factors information. IJCNN 2009:848-854

o   Alexandru G. Floares: Intelligent clinical decision supports for interferon treatment in chronic hepatitis C and B based on i-biopsyTM. IJCNN 2009:855-860

 

Lucrări publicate in proiectul IntelUro

1.      Corneliu Arsene, Denisa Ardevan and Paul Bulzu. Reverse Engineering Methodology For Bioinformatics Based On Genetic Programming, Differential Expression Analysis And Other Statistical Methods. Computational Intelligence in Bioinformatics and Biostatistics 2013 Proceedings. Nice, France 2013.

 

2.      Adriana Birlutiu, Denisa Ardevan, Paul Bulzu, Camelia Pintea and Alexandru Floares. Integration of Clinico-Pathological and microRNA Data for Intelligent Breast Cancer Relapse Prediction Systems. Computational Intelligence in Bioinformatics and Biostatistics 2013 Proceedings. Nice, France 2013.

 

3.      Alexandru Floares, Paul Bulzu, Denisa Ardevan, Camelia Pintea, Corneliu Arsene, and Adriana Birlutiu. Automatic Modeling MicroRNA Networks Dynamics. DNA and Genome Day 2013 Proceedings. Nanjing, China.

 

4.      Alexandru Floares, Paul Bulzu, Denisa Ardevan, Camelia Pintea, Corneliu Arsene, and Adriana Birlutiu. Transparent non-invasive panels of i-biomarkers in early cancer diagnostic and prognostic. 4th International Conference on Biomarkers & Clinical Research 2013 Proceedings. Philadelphia, USA.

 

Contact

 

SOLUTIONS OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE APPLICATIONS

Responsabil stiintific
Dr. Alexandru Floares
tel.0264 - 598361
fax.0264 - 597692

alexandru.floares@saia-institute.org

http://www.saia.ro

 

 

 Updatat la 30/06/2013

 

 

------------ Errors ------------------------------------------------------- In /www/saia2/index.csp: In class WebTemplate: In member WebTemplate.Generate: 0. E700 on line 0: Static function returned an error (': TErrors(template_handle)') There are RUN-TIME errors.